Welke 10 overwegingen zijn voor ons belangrijk?


Rendement

1     De relatieve kleine bijdrage van deze zonnevelden aan de Amersfoortse energiebehoefte in 2030. Deze is maximaal 0,45 %.

Proces

2     Bewoners hadden in 2016 samen met de gemeente de Ontwikkelingsvisie Over de Laak opgesteld, die vastgesteld is door de gemeenteraad. Hierin is gekozen voor ruimte voor lichte recreatie, nieuwe natuur en behoud van kwaliteiten van het polderlandschap in ‘Over de Laak’ en een goede overgang naar het waardevolle landschap van Arkemheen.

3     Tijdens de inloopavond van 23 januari 2018 bleek uit de getoonde tijdslijn, dat tijdens het maken van het plan met de bewoners, de gemeente ook bezig was met een ander plan voor zonnevelden; dit is niet ingebracht in de Ontwikkelingsvisie en bewoners wisten daar niks van.          

4     Aanvankelijk was het voorstel van het college van B&W om het doorgaan van het zonneveldenplan afhankelijk te maken van een draagvlak van 51% meerderheid van omwonenden (mensen die zicht hebben op de velden); PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Actief hebben dit voorstel weggestemd, zodat de gemeente zelf kan bepalen of er voldoende draagvlak is.          

5     De getoonde schetsen tijdens de inloopavond waren misleidend: in werkelijkheid is het beeld van bovenaf veel dichter belegd met panelen dan die schetsen deden voorkomen.Natuur

6     De aanleg van zonnevelden brengt het schade aan de kwaliteiten van het open polderlandschap.          

7     De uilen, paarden, schapen, koeien, kievieten, hazen, steltkluut, wulp, grutto en vele andere dieren schijnen het met ons eens te zijn.

Alternatieven en andere effecten


8     De mogelijkheden om zonnepanelen op de daken in Amersfoort te leggen zijn nog legio. Volgens een schatting met de zonatlas is de totale geschikte capaciteit ruim 600 MWp (megawattpiek). Omgerekend gaat de gemeente in haar factsheet uit van benutting van ca. 20% van deze capaciteit. Dus 80% blijft leeg! Panelen op daken en in niet-natuurgebieden is gewoon de beste strategie.

9     In het raadsvoorstel wordt voorspeld dat de zonnevelden na 15 jaar (2034!) weer kunnen worden verwijderd om ruimte te maken voor verstedelijking. Mensen moeten wonen, maar het gebruiken van de zonnevelden als middel om later makkelijker over te gaan op woningbouw is onzorgvuldig. Bovendien is de duurzame energie voor de ambitie van 2030 dan ook weer weg.

10     Negatieve ervaringen met zonnevelden in de natuur helpen niet de mensen te motiveren om zelf aan de slag te gaan met zonnepanelen.