Reacties van bewoners van de wijk de Laak in Vathorst n.a.v. een verstuurde brief februari 2018.


Zonnepanelen kunnen beter op daken geplaatst worden of als velden in dunbevolkte gebieden, en niet in een recreatief gebied.


Ook ik ben geschrokken afgelopen woensdag avond bij de bijeenkomst. Ik ben een voorstander van duurzaamheid, maar niet op deze plaats. In voorgaande jaren ben ik betrokken geweest bij de opzet en inrichting van dit gebied. Uiteindelijk zijn er drie voorstellen naar de gemeente gegaan. We hebben hierover ook terug koppeling gekregen van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten hebben bewoners en ook ik kritische vragen gesteld. Vanuit mijn ervaringen weet ik dat projectontwikkelaars graag zonnepanelen willen plaatsen. De gemeente heeft dat toen stellig ontkent. De projectleider die daar aanwezig was heeft gezegd dat het helemaal niet kan omdat het alleen maar natuur en recreatie mag zijn. In de aankoop van die grond van de gemeente Nijkerks staat zelfs vermeld dat het alleen bedoeld is voor natuur en recreatie en zeer beperkte bebouwing ( bestaande woningen ). Volgens mij zijn er van die bijeenkomsten verslagen gemaakt en in ieder geval zijn de vragen schriftelijk vastgelegd.


Ik wandel ook graag op het dijkje, het geeft rust in deze gejaagde wereld. Telt dat ook nog?


Ook vanaf de Spakenburgkade is dit een wanstaltig plan waarbij ik me persoonlijk voor de gek gehouden voel door Gemeente Amersfoort. Dit wisten ze al toen we bezig waren met het ontwikkelplan voor Over de Laak. Bovendien heb ik op de bijeenkomst gemerkt dat aanwijzingen van de gemeente door Profin op geheel eigen wijze worden vertaald. Geld is een grotere driver dan natuurschoon of de belangen van bewoners die hun huis op basis van dit uitzicht hebben gekocht.


Wij delen jullie bezorgdheid en begrijpen niet dat de gemeente Amersfoort, zo rigoureus haar plannen kan wijzigen.

Van een schitterend gevarieerd landschap zoals eerst de bedoeling was. Zelfs ondersteund door de intentie van het gebied van boven de laak, de derde attractie van de gemeente Amersfoort te maken; na de dierentuin en haar binnenstad.


Dit herziene plan, komt niet ten goede aan haar bewoners. Daarnaast moet de gemeente Amersfoort niet vergeten, dat het Europees Beschermd Vogelgebied Arkemheen direct aangrenzend aan dit gebied is. Naar mijn idee, kan een zonneveld, zelfs leiden tot directe verstoring van dit vogelgebied; zowel als broedplaats, als overwinterplek. Een ander argument zou kunnen zijn, dat de glasreflectie van de zonnepanelen, de vogels verblindt, desoriënteert en uiteindelijk doet wegtrekken van hier.


Wij willen heel graag het dijkje als mooie wandelroute behouden! Dit is voor ons als ouderen nog het enige stukje wat wij nog kunnen belopen en te genieten van de weilanden met zijn paarden, koeien en schaapjes.


Als laatste argument; Amersfoort heeft een aantal jaar geleden de groenprijs van Europa binnengehaald. Zou het niet voor ons pleiten een schitterende groene zoom om onze stadsgrenzen te behouden?


Als laatste, waar blijven die schitterend ingetekende bolle wandelbruggen over de Laak? Zo heeft dit op vele bouwtekeningen gestaan. Zo zouden we optimaal van dit gebied kunnen genieten met directe toegang.

Wij zijn VOOR het plan van de zonnepanelen, aangezien wij willen bijdragen aan een leefbare en duurzame planeet. We willen allemaal een mooi, warm en confortabel leven en dat komt nou eenmaal tegen een prijs. Dat het aanzicht dan iets veranderd is bijzaak en mochten mensen hier last van hebben, moeten ze ergens anders gaan lopen.

Ik ben dus tegen het plaatsen van de zonnevelden. Dat kleine beetje natuur wat er nog is, waar veel mensen nog van genieten. Laat dat zo blijven! Vathorst wordt volgebouwd tot aan Zevenhuizen. ( Hoogland)
Moet dat laatste stukje groen nu ook nog volgezet worden? Waar zijn we mee bezig in dit kleine kikkerlandje?!
Als mijn mening toch zou tellen....
Maar de belangenvereniging heeft toch duidelijk al zijn plannen klaar? Beloftes worden al gebroken als in 2016 is afgesproken dat het groen gebied zou blijven.
Is hier nog iets tegen in te brengen als burger?
In eerste instantie 20Ha vullen.... met die zin betekend het dat er al plannen zijn om dit te gaan uitbreiden naar een nóg groter gebied.

Goed dat jullie deze brief rondsturen, ik denk dat anders te weinig bewoners op de hoogte waren geweest van dit rare idee. Het is precies wat jullie schrijven in de brief, er is al eerder een bewuste keuze gemaakt voor 100% recreatie en dan is dit een super raar idee om zoveel zonnepanelen in dit gebied te plaatsen.


Ik steun natuurlijk jullie schrijven en stem 100% tegen het zonnepanelenveld.


Laat ik voorop stellen dat ik de huidige gang van zaken bizar vind en wat mij betreft behoort in de categorie volksverlakkerij. De inkt over de Laak-visie is nog niet droog of de firma Profin ziet kans ism met Schoonderbeek (betreft nl alleen zijn grond/ percelen) slaat zijn slag en degradeert het gebied tot commerciële zone. En uiteraard worden tegenstanders direct weggezet als NIMBY types…


Zie in bijlage ook een enquête waaraan ik 9 februari 2016 aan mee heb gedaan met als onderwerp Wind & Zon door de Gemeente Amersfoort. Ik heb toentertijd (voorzienigheid?) het bijbehorende kaartje uit de enquête gedownload en dit kaartje ziet er toch echt heel anders uit, eventueel naast het Hammetje maar verder niet. Tevens nog wat rapporten uit die tijd die ingaan op de waarde van Vathorst Noord/ Over de Laak.


Het lijkt mij zonde als het stukje groen over de laak volgebouwd wordt met een veld zonnepanelen, het is ons namelijk favoriete wandel- en hardlooprondje:

Ik ben daarom tegen de plaatsing van de zonnevelden.


Bedankt voor de brief over de zonnepanelen. Ik ben ook geweest afgelopen woensdag en ben tegen de plaatsing van de zonnepanelenvelden.

Wij hebben zonnepanelen op het dak. Als hier subsidie voor komt kunnen meer bewoner dat doen. Dan blijft het groen, groen.We snappen niet dat we eerst allerlei ideeën voor een park konden indienen en dat het er nu opeens een zonnepanelenveld komt waar niemand op zit te wachten. Dus we steunen jullie graag.


Inderdaad jammer dat wéér natuur wordt opgeofferd, daar maak ik mij ook zorgen om. Het is een mooi wandel en fietsgebied waar ook ik van geniet.

Mijn suggesties:


Gebruik de daken van huizen en bedrijven voor het plaatsen van zonnepanelen. Vooral de enorme industriële panden hebben enorme oppervlaktes aan daken. De totale oppervlakte van alle daken is vele malen groter dan het gebied 'over de Laak' of 'Vathorst Noord'. De Gemeente zou bij alle nieuwbouw zonnepanelen op de daken kunnen verplichten!


Wij zijn géén tegenstander van duurzaam opgewekte energie; wij hebben zelf ook zonnepanelen op het dak. Maar het gekozen terrein binnen de recreatieve regio betreft een ontzettend slecht gekozen locatie.

Er zijn zo véél platte daken binnen Vathorst, van zowel particulieren als bedrijven. En de gemeente Amersfoort heeft reeds in het verleden in kaart gebracht, door middel van een enquête, hoe hier (volgens bewoners) het beste op ingespeeld kan worden.

De natuur is de verkeerde plek voor extra zonnepanelen. Het platte dak van scholen, bibliotheek, treinstation, IKEA, bouwmarkt, tankstation en dergelijke lenen zich daar veel beter voor en er zijn zéker gunstige (plaatsings)voorwaarden te verkrijgen als men met de eigenaren van desbetreffende ‘vlakken’ in overleg gaat.

Een groot voordeel is daarbij ook dat er reeds bestaande infrastructuur is voor het elektriciteitsnet, hetgeen ontbreekt in en natuurgebied en dus extra kosten/graafwerk en verstoring van de natuur met zich meebrengt…


Wij recreëren in dit gebied, laat het bestemmingsplan dit toe??


Waar komt dit project ineens zo vandaan? Initiatief van welke gemeente Amersfoort, Nijkerk? Wie krijgt er het voordeel van de zonnepanelenopbrengst?

mijn voorkeur voor dit gebied gaat uit naar groen, echter ik zie veel liever zonnevelden dan meer bebouwing Ik hoop dat er een compromis gesloten wordt tussen groen langs het dijkje en zonnevelden meer naar het noorden.


Geen zonnepanelen in het groen! Bekijk de opties voor op de daken (woningen, scholen)


Een zonnepanelenveld zal de waarde van woningen in de Laakwijken doen verminderen vanwege de vermindering van het woongenot in de omgeving.

Ik ben voor de plaatsing van de zonnevelden.
Ik vind het ook jammer dat het zicht wordt beinvloed maar leven in een groene wereld is voor ons zelf en onze kinderen van levensbelang.

Goed dat jullie actie ondernemen. Schandalig om eerst te zeggen dat het mooi groen blijft en dan toch zwichten voor commercieel belang... Bah! Wij willen het liever niet hebben.

Zonnepanelen passen niet in een recreatiegebied, ik voel niets voor faciliteren van rendement van projectontwikkelaar die speculatief grond hebben gekocht. Dit moet op grote schaal, zonder ontsierde plaatsing, worden opgelost/aangelegd (bijv. flevopolder)


Beste medebewoners, wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente hierin toestemt. Dit zou groen en recreatief gebied blijven voor Vathorst. Wij zijn op verschillende bijeenkomsten geweest om mee te stemmen over de invulling van dit gebied, wij voelen ons belazerd!!


Ik ondersteun uiteraard de duurzaamheidsgedachte die achter plaatsing van de zonnepanelen zit. Tegelijk vind ik de hoeveelheid panelen in geen verhouding staan tot de herontwikkeling van recreatiegebied “over de Laak”

Vorig jaar ben ik in Amersfoort komen wonen op de Vollenhovekade en ik woon hier met veel plezier. Minimaal 2 keer per week loop ik hard langs de weilanden en verwonder mij iedere keer weer over de schoonheid tussen de gebouwen en de natuur. Met veel verbazing heb ik dan ook kennis genomen van de plannen om op die plaats zonnepanelen te plaatsen.

Liever op daken van overheidsgebouwen, langs de snelwegen.


Ik ben zelf voor zonnepanelen ik heb ze zelf op mijn dak, maar op deze plek lijkt mij geen goed idee. Kies liever voor daken of een minder prominente plek.


Andere locaties, meer uit het zicht van woningen.

In directe tegenspraak over gemaakte afspraken!!

Laat Amersfoort eens beginnen met de laagwaardige grond rondom knooppunt hoevelaken


Het zou groen gebied blijven! Toch één van de redenen waarom wij voor deze wijk gekozen hebben, en dan nu dit!


Dit huis is gekocht vanwege het landschap en de weide, wij lopen er dagelijks.


Te groot project, misstaat in de polder. Dit moet groen blijven.

Ik ben voor plaatsing van zonnepanelen omdat volgens mij de beleving niet compleet anders wordt. we moeten van gronings gas af en van kolencentrales.

Slecht voor de akkervogels, weidevogels en de aanzet tot meer!

Ik was betrokken bij het project “over de Laak” wij waren voorstander van een zeer kleinschalige recreatie en zoveel mogelijk behoud van de natuur, aansluitend op de polder Arkenheem. Ik schrik van de plannen met 20 hectare zonnepanelen.


Amersfoort is VOL/VOLLER dan VOL, Vathorst ook! Laat het groen groen zijn. Behoud de natuur! Alles wordt volgebouwd. Zet de panelen maar bij Smink op de vuilnisbelt!


Wij beginnen binnenkort met de bouw van een woning xxxxxxxxxxxxxx en kijken straks ipv over een schitterend landschap over een veld met spuuglelijke zonnepanelen. Te gek voor woorden dat dit kan.

Wij zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen, treinstations enz.

We vonden de aankondiging van de info-avond erg kort dag en konden helaas niet. Hebben afgelopen week 4 x op verschillende tijdstippen naar het betreffende bedrijf gebeld voor meer info, maar hebben ze niet te pakken gekregen. We vinden het belangrijk dat we een serieuze kans op inspraak krijgen.


Gewoon op de daken plaatsen, dit is zo zonde van de flora en fauna!

In dit “natuur”gebied hebben we vleermuizen en ijsvogels gezien. Het zal erg jammer zijn dat dat leefgebied aangetast wordt.


De gemeente heeft nog 2 locaties genoemd waaronder bij Smink. Deze achten wij logischer en meer aanvaardbaar. Bij een groen gebied voor recreatie is onlogisch.


Onzinnig idee! Staat haaks op eerder plan, mooi polderlandschap voor recreatie. Geen groene industrie in de natuur!

Dit plan past m.i. niet binnen het plan en de bestemming groen gebied met kleinschalige recreatie. Ik zou het op prijs stellen dat de gemeente dit plan nu snel tot uitvoering brengt!


Rare verrassing na de discussie 2 (!) jaar geleden over bestemming over de laak en beslissing (!)


Onbetrouwbare overheid weer bezig?


Ik zat in 2015/2016 in de bewoners-werkgroep die met nadruk heeft gepleit voor behoud van het natuur-landschappelijk karakter van het gebied Over de Laak en heb daar destijds veel tijd en energie in gestopt. Echt onaanvaardbaar als de gemeenteraad zich opnieuw voor het karretje van de wethouder laat spannen! We willen een betrouwbare en integere politieke besluitvorming.