NOG HEEL ERG VEEL RUIMTE OP DAKEN IN AMERSFOORT

Verreweg het grootste deel van de daken in Amersfoort is nog niet voorzien van zonnepanelen, hier ligt een enorm potentieel. Ook bij de meeste grote bedrijven liggen nog enorme kansen. (voorbeeld Ikea 2 hectare, geen panelen). De gemeente Amersfoort kan ook nog heel veel zelf doen met haar eigen gebouwen.

WINDMOLENS OP ZEE

Één windmolen op zee geeft net zoveel energie als 63 voetbalvelden aan zonnepanelen (ongeveer 31 hectare). De gemeente Amersfoort zou kunnen participeren in windmolens op zee.

Windenergie is ook goedkoper te produceren en duurzamer :

Windenergie is duurzamer dan fossiele energie, maar scoort ook in vergelijking met andere hernieuwbare bronnen uitstekend. Zowel qua kostprijs als qua klimaatwinst. Over de volle levensduur gemeten, stoot een windturbine per opgewekte kilowattuur (kWh) ±10 gram CO2 uit. Voor zonnepanelen zijn de emissies grofweg vier keer zo groot en een kolencentrale stoot per kWh liefst 70 tot 100 keer zoveel CO2 uit als een windmolen. (bron: http://www.wattisduurzaam.nl/2136/energie-opwekken/wind/overzicht-windenergie-de-voord-en-nadelen-van-energie-uit-wind/)