De duurzaamheidsambitie van Amersfoort

Gemeente Amersfoort heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2030 een CO2-neutrale stad en klimaat bestendige stad te zijn. CO2-neutraliteit betekent dat voor productieprocessen de uitgestoten hoeveelheid CO2 wordt gecompenseerd. Hoe moet dat worden bereikt?

Een belangrijke bron voor een antwoord op deze vraag is de Fact Sheet Energie (zie documentatie). Het huidige verbruik in Amersfoort is op dit moment 10.354 Tjoules. Deze benodigde energie moet dan vervolgens 100% duurzaam opgewekt zijn of bespaard in 2030.

Bijdrage van deze zonnevelden aan de ambitie

Van die 10.354 Tjoules moet 130 Tjoules geleverd worden op 500.000 m2 zonnepanelenvelden. De 150.000 m2 zonnepanelenvelden rond Vathorst Over de Laak, waarvoor vergunning is aangevraagd, leveren 46 Tjoules dus een maximale bijdrage van 0,45 % aan de Amersfoortse energiebehoefte in 2030.