De Stichting heeft ten doel het open polderlandschap en de natuurwaarden van het gebied ''Over de Laak'', oftewel Vathorst-Noord, gelegen tussen Bunschoten, Amersfoort en Nijkerk te behouden en te beschermen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - het voeren van lobby naar alle stakeholders die bij dit gebied betrokken (kunnen) zijn; - het zoveel mogelijk mobiliseren van bewoners rondom dit gebied om de lobby kracht bij te zetten; - het behartigen van de hiervoor genoemde doelstelling als het gaat om plannen, adviezen en ontwikkelingen, alles in de ruimste zin van het woord van woord, die het gebied ''Over de Laak'' en de daaraan grenzende gebieden betreffen.

Presentatie stichting en bewoners tijdens bijeenkomst de ronde op 11 februari 2020