Teken de petitie

Blijf op de hoogte en like ons

Laatst toegevoegd: Inbreng commissie ruimte, groen en water Provincie Utrecht

Twee jaar lang is samen met omwonenden overlegd wat er met het gebied "over de Laak" moest gebeuren. In juli 2016 is, na twee jaar intensief overleg in werkgroepen met omwonenden, de gebiedsvisie vastgesteld door de raad. Tot onze grote verbazing is nu ineens een plan dat er 20 hectare zonnepanelen-industrie in het gebied gaat komen. Er is geen enkele participatie met de inwoners van Vathorst, zelfs geen enkele communicatie geweest. Dit strookt in het geheel niet met de gebiedsvisie zoals die op 5 juli 2016 nog is vastgesteld door de raad. We willen dat het gemeentebestuur haar afspraken die met bewoners gemaakt zijn nakomt en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnepaneleninstallaties in het gebied "over de Laak". Wanneer je samen een plan maakt over een gebied en je wilt wat veranderd hebben dan moet je hem ook samen aanpassen.

Dagelijks genieten vele honderden wandelaars en sporters van de natuur in het gebied.

Op deze site bieden we diverse achtergrond informatie zodat de inwoners van Amersfoort zich goed kunnen informeren over het proces zoals dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren.

huidige situatie


met zonnepanelen

Een overzicht van één van de velden met zonnepanelen. De juiste gegevens van de ontwikkelaar zijn gebruikt om tot dit overzicht te komen (plaatsing, breedte, hoogte enz)